بیبی-گلو

بیبی گلو (۱۳۹۶/۶/۲۱) (ویدئو ها) (تعداد بازدید : 387)

لباس هوشمند نرم ترین دماسنج دنیا، تشک هوشمند جاذب حرارت اضافی بدن

بیشتر
تشک خنک کننده (۱۳۹۵/۱۱/۹) (page) (تعداد بازدید : 2476)

بیشتر